Monthly Archives: септември 2010


Стипендии на фондация „Америка за България“

BYLP_internet_info

Уникални образователни стипендии и обучителни лидерски семинари в САЩ за талантливи млади българи

Фондация „Америка за България” (ФАБ) и Институт за международно образование (ИМО) (Institute of International Education – IIE) имат удоволствието да представят програмата „Младите лидери на България” (ПМЛБ). Програмата, която се администрира от ИМО и е изцяло финансирана от ФАБ, има за цел да подбере най-талантливите студенти, следващи редовно, бакалавърска степен втора или трета година в акредитиран български университет и да им предложи уникални образователни стипендии и обучителни лидерски семинари в САЩ. Чрез ПМЛБ, Фондация “Америка за България” има за цел да подпомогне не само общественото и икономическо развитие на България, но също така да подобри разбирателството и дългосрочното сътрудничество между млади лидери и професионалисти в САЩ и България.

BYLP_internet_info

Erasmus Mundus – MUNDUS URBANO Scholarships

The double degree master course MUNDUS URBANO contributes to capacity building in urban development planning especially in countries of the South and the East. It places a second focus on rules and practices of international cooperation projects, where the unsatisfied demand for qualified experts is evident and in which European culture, politics and professional knowledge remain a key element. Finally, the MUNDUS URBANO course chooses a highly interdisciplinary approach combining physical planning, economic and social development aspects, which all impact equally on the fate of cities. Especially professional staff in a leadership positions – like a director of a municipal planning office or a consultant working in a cooperation project (typical careers for graduates from this Master course) – need to develop the capacity to comprehensively understand urban development processes and to conceive possible strategies for intervention.

Стипендии по програма „Erasmus Mundus“ – MUNDUS URBANO

Отворен е конкурса за стипендии по програма „Еразмус Мундус“. Одобрените кандидати ще бъдат финансирани за изучаване на магистърската програма „Мундус Урбано“ (Mundus Urbano) като след успешното и завършване получават двойна диплома. Програмата е насочена към увеличаване капацитета на кадрите в полето на планирането, особено за страните от Южна и Източна Европа. Тя поставя акцент върху правилата и практиките на международните проекти, където се чувства липсата на високо квалифицирани кадри. Програмата използва индердисциплинарен подход като обединява планирането на градовете с икономическите и социалните аспекти, имащи своето отражение върху съдбата на градовете.

Стипендии на фондация „Еврика“

Фондация Еврика

За осма поредна година фондация „Еврика“ организира конкурс, който ще определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2000 лева годишно в 10 области:

  1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
  2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
  3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
  4. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
  5. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
  6. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
  7. Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
  8. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
  9. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
  10. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.