Daily Archives: 6 юли, 2011


Close the gap

CloseTheGap„Close the Gap“ е международен конкурс за дизайн спосориран от „Transportation Alternatives“ and „d3“, който кати архитекти, ланд. архитектит, урбанисти, инженери и студенти от цял свят да търсят алтернативни решения за устойчив градски живот. Конкурса е съсредоточен върху една от териториите на Ню Йорк, в която липсва каквато и да е било алтернативна транспортна инфраструктура. Целта е да се потърсят нови решения за нейното реинтегриране в градската среда.