Daily Archives: 9 октомври, 2011


АСУБ и СУБ организират конкурс по случай Световния ден на урбанизма 1

vitosha-pedestrian-zoneКОНКУРС

БУЛ. „ВИТОША“ – ПЕШЕХОДНАТА ЗОНА НА СОФИЯ

Във връзка с 8 ноември – Световният ден на урбанизма и навършване на 5 години от основаването на Асоциацията на студентите по урбанизъм в България /АСУБ/, заедно със Съюза на урбанистите в България /СУБ/, организираме конкурс за превръщането на бул. „Витоша“ в София в разпознаваема и благоустроена пешеходна зона на столичния градски център.

Период на провеждане на конкурса и регистрация на участниците:

Конкурсът стартира на 10.10.2011 г. и ще приключи на 05.11.2011 г. в 14:00 ч.

Желаещите да участват, индивидуално или в екипи, следва да заявят участието си на този линк до 21.10.2011 г., като посочат трите си имена, университет, в който се обучават, специалност, курс, e-mail адрес и телефон за връзка с всеки от участниците.