Daily Archives: 16 октомври, 2011


Немски фондации отпускат образователни стипендии

logo mummertstiftungСтипендиите са насочени към повишаване на потенциала в областите на икономическите, инженерните, природните и туристическите науки на ново присъединилите се страни в Европейския съюз, кандидатките за членство от централна и югоизточна Европа.

Целта на стипендията е обвързване между академичното и практическото образование чрез запознаване със съвременни техники за управление и широк културен и международен кръг от хора на висшия мениджмънт във фирми и университети.