Daily Archives: 24 октомври, 2011


Градоустройството: Проблеми и перспективи

Във връзка с честването на   Международния ден на урбанизма 8 ноември   Катедра „Градоустройство“, АФ на УАСГ и Националният клуб на урбанистите към САБ организират КОНФЕРЕНЦИЯ на тема ГРАДОУСТРОЙСТВОТО: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ – III   Организаторите канят практици и теоретици, общински и държавни служители, преподаватели и студенти на 11.11.2011 г.  от 13.00 ч. В […]