Daily Archives: 21 май, 2012


Международен студентски конкурс по ГИС

Тази академична година (2011-2012) студентите изучаващи и разработващи проекти с използване на  ГИС (Географски информационни системи) имат възможност да участват в конкурса на The Council of European Geodetic Surveyors (http://www.clge.eu/home). Участниците в конкурса следват да опишат свой проект (индивидуално или екипно) разработван или планиран за разработка в периода 2009 –2012 по следните 3 категории:   […]