Daily Archives: 1 декември, 2012


Стаж в Гринпийс

Изследователското звено на Гринпийс предлага 6 месечен стаж. Той ще се проведе в Амстердам, Холандия на пълен работен ден (40 ч../седмица). Задълженията ще са свързани с наблюдение, набиране, подбиране и организиране на информация, която ще бъде използвана за резюмета и доклади по проектите и кампаниите на Гринпийс. Кандидатите трябва да имат минимум бакалавърска степен по […]

greenpeace