Daily Archives: 8 май, 2013


Летни училища в Европа в областта на планирането, околната среда и ландшафта

Образование за околната среда и сътрудничеството в Средиземноморието Центърът Mediterraneen de l’Environnement е сдружение с нестопанска цел, което е създадено през 1989 г. с цел да работи в областта на информацията, образованието, околната среда и устойчивото развитие. В този контекст, CME е сертифицирана от Националния съюз на CPIEs на национално ниво като “ Постоянен център […]

Summer_Schools_2013