Daily Archives: 10 май, 2013


Летни стажове в държавните администрации

Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация 2013 г. предоставя възможности за провеждане на пълноценни стажове за талантливи български студенти в структурите на държавната администрация на всички нива и в цялата страна. Стажантската програма е с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с културата и атмосферата в държавната администрация. […]

MRRB

workcamp2013

Работни лагери в областта на околната среда и културното наследство

  Лагерите за доброволен труд имат за цел да защитят и подпомогнат развиването на природните и културни ресурси на региона. Те насърчават доброволци от всякакви националности да работят върху групов проект за околната среда и/или защита на културното наследство. За период от две или три седмици, доброволците живеят заедно и участват в работната програма, която […]


Проект „Млади E-Граждани за устойчиво Европейско крайбрежие“

YES! Проектът е отворен за всички млади хора, живеещи в Европа, които са: • заинтересовани от устойчивото развитие на бреговата линия на Европа • интересуват от използване/усвояване на нови технологии за подобряване на околната среда • искат да вземат участие като еко-граждани в европейския проект. Два обучителни семинара ще дадат възможност на младите участници да […]

YesFlyer