Daily Archives: 21 май, 2013


Програма на конференцията „Пространственото планиране: проблеми и перспективи“ – IV

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРОСТРАНСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ – IV“ 22.05.2013 г., 316 зала, блок А на УАСГ 9.00 – 9.10 Откриване на конференцията, проф. д-р арх. Ал. Александров, АФ, кат. „Градоустройство“ ЧАСТ I ТЕОРИЯ И ПРАКРИКА Панел 1 Модератор: доц. д-р арх. Ясен Кьосев 9.10 – 9.25 По-високо билото, майстори! проф. д-р арх. Ал. […]