Daily Archives: 6 септември, 2013


ASURED-Онлайн обучение

Университетът по архитектура и урбанизъм „Йон Минку“ (University of Architecture and Urbanism „Ion Mincu“) в Румъния организира обучение за студенти по урбанизъм завършили бакалавър или магистър. Програмата е насочена към жилищните проекти и е предназначена за студенти с напреднала подготовка в сферата на урбанизма. Провежда се онлайн и чрез интензивни 10-дневни сесии. Продължителността е 24 […]