Daily Archives: 12 декември, 2013


Заповядайте на обществени обсъждания на представените проекти за ЦГЧ на София

Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична Община ви канят на обществени обсъждания на представените проекти за прединвестиционно обемно-устройствено проучване и решение за съответните зони на ЦГЧ на град София.Събитието се провежда с цел изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ(ДБФП), „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Столична Община по ОПРР за периода 2014-2020 г.“ […]

OPRR_bg