Daily Archives: 23 юли, 2014


Търсят се доброволци за участие в изследванията за ИПГВР Никопол

ДЗЗД „Никопол 2020“ набира доброволци за участие в първи етап от изработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол. Основните дейности ще бъдат свързани с изследвания на публичните пространства (по утвърдена методология) и провеждане на анкети с местното население. Проучването ще се проведе за 4-5 дни в периода 16.08. – 24.08. […]

Никопол