Daily Archives: 14 февруари, 2015


Кандидатури допуснати за избор на ръководител катедра „Градоустройство“на АФ на УАСГ

Комисията за провеждане на изборна процедура за ръководител на катедра „Градоустройство“ на заседание, проведено на 09.02.2015 г. реши: Допуска до участие в процедура представените кандидатури на: доц. д-р арх. Валери Иванов-платформа; доц. д-р арх. Минчо Ненчев-платформа; доц. д-р арх. Георги Бояров-платформа; Всички представени документи от всеки от кандидатите са приложени по-горе, а именно: 1.Творческа автобиография; […]

vote