Daily Archives: 3 април, 2015


Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗУТ

Във връзка с актуалната тема за контрола на строителството в свлачищните райони Ви информираме, че е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на ЗУТ. С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията се цели предприемането на спешни мерки за облекчаване на административните процедури и намаляване на административната […]

01 (1)