Кои сме ние


Ние сме група млади хора (или поне се имаме за такива), посветили се на необятните дебри на Урбанизма с всичките му положителни и отрицателни черти. Като бъдещи урбанисти се опитваме да защитаваме нашите права (професионални и лични), доколкото ни позволява законът и в същото време да допринасяме за развитието на обучението, популяризацията и престижа на тази професия. Като студенти ние искаме да завързваме контакти помежду си и със студенти от други специалности, да създаваме възможности за изява и творчество на студентите по урбанизъм и да сформираме една задружна общност, в която да си помагаме с каквото можем. Ние сме заедно, защото вярваме, че сами ковем съдбата си, защото знаем, че в борбата имаме една цел и изповядваме едни идеали, защото като организация гласът ни се чува и постигаме много повече успехи.