Our mission


Мисията на АСУБ е да допринася за създаването на единна общност от млади специалисти в областта на устройственото, пространственото и стратегическото планиране и да утвърди специалността „Урбанизъм“ сред обществото като престижна, привлекателна и конкурентноспособна специалност.

За това пред нас сме си поставили следните цели, които се стремим да постигнем, а именно да:

  • подпомагаме  учебния процес и изграждането на нови знания и умения у студентите;
  • популяризираме професията на урбаниста и специалността „Урбанизъм“;
  • съдействаме за формирането на мрежа от млади специалисти и за тяхната професионална реализация;
  • насърчаваме диалога между студентите по урбанизъм и тези от другите специалности;
  • предоставяме информация относно професионалната област и развитието на специалността.