Структура на Управителния съвет


 

 

Елена Стоянова

Курс: четвърти

Позиция: председател

Mail: e_nelkova@abv.bg

Ангел Захариев

Курс: първи

Позиция: зам. – председател

Mail: zahariev97@asub.info

Антоанета Иванова

Курс: трети

Позиция: касиер

Mail: annesm22@gmail.com

Полина Тодева

Курс: втори

Позиция: главен секретар

Mail: polina.todeva@gmail.com

portretna1

Ели Начкова

Курс: първи – магистратура

Позиция: член на УС

Mail: eli.nachkova@asub.info