10 години специалност „Урбанизъм“ в България


Изминаха 10 години, откакто специалността „Урбанизъм“ обогатява палитрата от професионални направления, в които се обучават студентите в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Този времеви отрязък е както кратък, така и достатъчно дълъг. Кратък, за да успее една специалност да се наложи и да усъвършенства напълно учебния си план и дълъг, за да има достатъчна база, върху която да се правят нужните равносметки за това какво е постигнато, какво трябва и може да се измени и кои са нещата, чиято промяна не е необходима.

Един от най-честите дебати около специалността, водени от различни професионални гилдии, е свързан с това дали урбанизмът е самостоятелна професия като архитектурата и инженерните специалности или е сбор от много специалности, събрани поради различни причини. Отделните професии са неравномерно застъпени в урбанистичната дейност и, с малки изключения, тези тенденции се повтарят в отделните страни по света. Оптималното съотношение между проектантските, икономическите и социологическите познания на урбанистите е все още обект на дискусии. В продължение на много години урбанизмът се схваща или като продължение на архитектурната дейност, или като привилегирована област за географи, икономисти и историци, или дори като основна дейност за социолози, политолози и специалисти, занимаващи се с администрация. Да, урбанистичната дейност е мултидисциплинарна и това е безспорно, но също така неоспорим е и фактът, че урбанизмът не е продължение или допълнение към някое направление, а напротив – това е автономна професия, имаща своето самостоятелно поле за изява и съществена значимост в изграждането на облика на заобикалящата ни среда.

Урбанизмът не поставя под въпрос инструменталните и технически средства или абстрактните ценности. Той не е етика, още по-малко техника. Урбанизмът е практика, при която средства, цели, факти и ценности са едно неразривно цяло. Когато избира своята урбанистична политика, обществото определя себе си, избира формата на съществуването си и начина си на живот.

По случай Световния ден на урбанизма и честването на годишнината на специалността Асоциацията на студентите по урбанизъм в България, с подкрепата на УАСГ, издадохме книга, която ще бъде официално представена на 8 ноември от 18:00 ч. в УАСГ, корпус А, зала 316, като част от програмата по случай професионалния ни празник. Нейната цел е да покаже специалността през погледа на студентите, професионалната реализация – чрез дипломиралите се студенти и не на последно място възможностите, които предоставя специалността, както за индивидуална, така и за групова изява на студентите, в лицето на различните програми и проекти, АСУБ и т.н.

Остави коментар...