Алея на влюбените – конкурс за идеен проект


Победителите
Най-добрият проект ще бъде избран от авторитетно жури, включващо известни архитекти, представители на Списание 8 и Столична община.
Изискванията
Към проекта могат да бъдат приложени следните документи, като никой от тях не е задължителен:
1. Ситуация –  М 1:200
2. Фрагмент – М 1:500
– схема на пешеходната достъпност
– паркиране
3. Силуети  – М 1:500
4. Паркоустройствен проект – М 1:500
5. Детайли на елементи на парковата среда – М 1:50
6. Обяснителна записка.
Решението може да включва колажи, 3D модел, рисунки, макети, скици.
Максимален обем
Албум от 8 листа формат А3.
Къде да изпратите проекта
Архитектурно студио Диал Проект
бул. „Черни връх“ No 33, ет. 1, ап. 2
София 1421
Краен срок
31 октомври 2011 г.
За още информация:
тел.02/ 963 28 47
Изходните материали може да изтеглите от тук: http://www.spisanie8.bg/

Остави коментар...