АСУБ с нов Управителен съвет


АСУБ поздравява всички нови членове на Управителния съвет!

По време на провеждането на Общото събрание, бяха избрани нов председател и главен секретар на асоциацията.

С радост съобщаваме, че в Управителния съвет вече има двама смели представители от първи курс.

За Председател бе избрана Ели Начкова от 4ти курс.

За Главен секретар бе избрана Михаела Игор Пецева от първи курс.

За Заместник-председател УС избра Даниела Йорданова от 3ти курс.

За Касиер УС избра Красимира Иванова от 2ри курс.

На Общото събрание беше направена равносметка за дейностите на АСУБ през изминалата година и се отчете успехът от проведения курс Urban Software, който даде възможност на студенти да обменят опит по различни софтуерни програми. Взе се решение инициативата отново да бъде повторена и през летния семестър.

Остави коментар...