Статия за надъхване


Искаме да предложим на вниманието на всички едно интересно четиво свързано с колите, трафика, улиците, пешеходците, принципът STOP и още нещо.

За градската култура, мобилността и
паркирането в сърцето на столицата

 

Случващото се в центъра на столичния град e
за пореден път спешно и тайнствено, буди интерес и загриженост. От една
страна – археологическите находки, които потвърждават неоспоримата ни
историческа принадлежност към европейското културно пространство, от
друга – откъслечната информация за възнамерявани и предприемани мащабни
строителни действия без ясна визия за цялостното развитие на
историческото градско ядро. Това поражда тревога доколко убедително в
днешния ден е възприемана и отстоявана у нас (реално, не само
декларирано) европейската ценностна система, доколко отношението ни към
културното наследство е свързано с искрено и продължително усилие за
неговото опазване и интегриране в живота на съвременния град.
Дискутираният проблем за спешно нужното ни подземно паркиране в
историческия градски център (наред с непрекъснатото откриване на други,
все спешни необходимости) дава основание за размисъл върху способността
ни да осмисляме случващото се в градския център не от гледна точка на
спешните потребности и на технологичните императиви и/или ограничения, а
с оглед на дългосрочното случване на/в града. Това ни отвежда в
по-обхватната тема за философията, приоритетите и механизмите на
градското планиране и управление в днешния ден на София.

Автор на статията е доц. д-р. арх. Елена Димитрова. А пълният текст може да видите тук.

Остави коментар...