„Аз – урбанистът“. Интервю с Ангел Буров


Angel_Burovурб. Ангел Буров

Магистър по урбанизъм

Завършил образованието си през 2008 г.

Развива се в сферата на образованието по урбанизъм

Месторабота: УАСГ

 

 

1. Работиш ли по специалността си и от колко време? Лесно и бързо ли си намери работа по специалността?

Да работя по специалността си от над седем години, като в момента съм преподавател, което е по-различна професия, макар и в професионалното поле на Урбанизма. В края на бакалавърската програма без да съм полагал директни усилия бях поканен да работя като урбанист. Това беше много ценна възможност за навлизане в професията, от която се възползвах с голям ентусиазъм. Като цяло към онзи момент имаше изобилие от устройствени задачи макар и подчинени предимно на динамичния пазар и спекула с недвижимости. В началото на т. нар. „криза“ вече се занимавах със същинско градоустройство при втори работодател и междувременно навлизах с голямо желание в гражданския и академичния сектор. В последствие се отвориха поредица от възможности и в сферата на консултантския бизнес, който е много разнообразен и променлив. Извън преподаването, където работя на трудов договор, в останалите направления се чувствам самонает и се опитвам сам и с колеги да намирам работа, което се случва с променлив успех и силно зависи от основната ми заетост и възможности за посвещаване.

2. Какво според теб, след като си се запознал отблизо с работата в тази професия, смяташ че може да обогати образованието по урбанизъм?

От гледна точка на пълноценния образователен процес и съдържание е изключително важно да бъде преодолян консерватизма в държавната ни образователна система. При нарастващото предлагане и подобрен достъп до идеи, знание и информация е изключително важно да се поддържа органична и тясна връзка между образованието и всички други обществени сектори и близки научни и професионални области. Формирането на пълноценна научна, технологична и институционална среда е особено важно за всяка сфера на образованието, за да може то да стъпва на практически опит, да бъде съвременно и обществено полезно.

3. Коя сфера от необятното поле на урбанизма си избрал и защо?

Въздържам се от краен и окончателен избор за момента, тъй като възприемам за важно в индивидуален план поддържането на по- широк професионален профил с цел придобиване на разнообразни опитности. За мен представлява огромно любопитство надникването в нови и паралелни професионални светове в търсене на нишките и връзките.Това според мен е особено важно за академичната ми позиция. От друга страна при все още неузрялата, разпокъсана и изобилстваща от противоборства между гилдиите практика този подход осигурява алтернативи.

4. Разкажи ни за това как се реализираш в момента като професионалист?

Професионалните ми задължения като асистент в катедра Градоустройство към архитектурния факултет на УАСГ включва аудиторна заетост в курсови проекти и семинари, работа с дипломанти, преподавателска мобилност, изследователски проекти, академични и професионални конференции и семинари, писане на проектни предложения в интердисциплинни и международни екипи и цяла поредица дребни административни задължения.

Заниманията ми посредством консултантски и проектантски фирми и обединения организирани около обществени поръчки са свързани с кандидатстване и изпълнение на устройствени и интегрирани планове, общински планове за развитие и други услуги свързани с пространствени проучвания.

Участието ми в управителния съвет на Съюза на урбанистите в България и в проекти на други сдружения работещи за образованието и за градската среда, както и индивидуално като експерт е свързано с много интересни и предизвикателни задачи по изготвяне на концепции,формулиране на процедури и механизми, разписване на становища, участие в обществени форуми и граждански съвети.

5. Срещаш ли трудности в работата?

Срещам трудности при много от задачите, тъй като заниманията ми не са рутинни и често правя неща в напълно нова обстановка и с променени позиции, ресурси и отношения. Много от затрудненията са свързани с общуване, сътрудничество и съгласуване с хора. По-рядко срещам технически трудности във връзка например с ползването на разнообразен софтуер. Особено важно условие за избягване на трудности е формирането на екип от добри професионалисти, изграждането на доверие и познаването на особеностите на всеки .

6. Как виждаш развитието на урбанизма в бъдеще? Ще има ли според теб по-голямо поле за професионална реализация?

Полето така или иначе е голямо. Въпросът е как влизаш и как оставаш в него, така че да се чувстваш достатъчно удовлетворен и свободен. Има много какво да се желае по отношение на институционализацията на пространственото планиране, управлението на земите и устройството на територията, така че професионалната дейност да не се превръща в консултантски туризъм, а в широко припознато общополезно действие, добре платено за експертите, а не само за политическите посредници при уреждането на обществени поръчки или при т. нар. устройствен рекет.

7. Знаеш ли каква е средната заплата на един урбанист в България и какво да очакват завършващите млади урбанисти?

Нямам точна представа за средната заплата, тъй като не съм пробвал да извлека такава информация например от НАП. Имам обща представа, че много от колегите работят на проектен принцип или в институции. И в двете ситуации има неудачи по отношение на честотата на получаване или на количеството на доходите. От друга страна много от колегите са все още с малко стаж и няма как да се очаква в такава област, където натрупания опит е особено важен да има високи стартови заплати за разлика от сектори като ИКТ, където основното, което се търси е свежият поглед и иновациите. От друга страна при постоянство и трудолюбие урбанистите си осигуряват прилични доходи. В момента заедно с екип от колеги в катедрата изпълняваме малък изследователски проект за проучване на професионалната реализация във връзка с оптимизиране на експертния капацитет в системата на пространственото планиране. Предстои да направим проучване сред колегите, което се надяваме, че ще ни осведоми за общите тенденции и специфики.

8. Според теб кое е най-важното качество, което трябва да притежава един урбанист?

Търпението е особено полезно, тъй като урбанизма, дали в по-тясно отношение или в по-широко е свързан с дългосрочни процеси, всякакви интереси и колебания на отношенията във времето, както и екипна работа.

9. Какво би посъветвал младите студенти урбанисти? Има ли формула за успех?

За всеки формулата е индивидуална. Въпреки, че според мен в дългосрочен план за всеки е особено важно продължаващото обучение, но също и самоинициативата и етичното отношение към всички. Опресняването на знанията и уменията отнема време и усилия, но отваря нови врати и създава възможност за избор и известна свобода. Личната инициатива и предприемането на професионални начинания е свързано с поемане на рискове, но променя полето и създава нови отношения, които може да бъдат ползотворни. Етичното отношение към колегите, работодателите, клиентите, различните групи позволява трайното добруване в професията. Честната игра поддържа истинската конкуренция и вярата на другите в професионалния принос на съответната общност, а не клиентелизма и покварата, които възпроизвеждат съмнението и недоброжелателността.

10. И накрая – кой е любимият ти град и защо?

Обожавам средните градове, може би защото съм роден в такъв и познавам ползите, чувството на комфорт и мащаба на средата, възможностите за общуване и умереното насищане с дейности и събития в живота на мястото. Един от любимите ми градове е Асеновград, тъй като в него има голямо културно и пространствено разнообразие и някак се разгръща навътре. Намира се на прехода между две противоположни среди, в прегръдка с най-човечната планина, с пречистващия вечерник покрай реката и благите черти на тракийците и родопчаните.

Остави коментар...