„Аз, урбанистът“. Интервю с Виргиния Симеонова


11014749_10205059200753298_2076832736_n

Урб. Виргиния Симеонова

Магистър Урбанизъм  – УАСГ 2008г.

Професионални умения:

 • Устройствено проектиране;
 • Устройствени и стратегическо планиране;
 • Градски дизайн
 • Консултиране на проекти в сферата на архитектурата, градоустройството и урбанизма

 

 

 1. Работиш ли по специалността си и от колко време? Лесно и бързо ли си намери работа по специалността? – Да, от 10 години. Много лесно, още във втори курс бях поканена от проф. дан арх. Никифоров – преподавател от УАСГ, да участвам с него в една задача, след което нашата съвместна работа продължи 10 години, заедно с целия колектив на Студио Никифорови.
 2. Какво според теб, след като си се запознал отблизо с работата в тази професия, смяташ че може да обогати образованието по урбанизъм?– Образованието по урбанизъм е на високо ниво, както по отношение на различните модули в учебната програма, така и по отношение на тяхното съдържанието. Необходимо е непрекъснато осъвременяване на информацията спрямо протичащи социално-икономически процеси. Полезно ще е урбанистите да участват в проекти съвместно с архитекти и инженери още по време на следването си, за да се запознаят с диалога и ролите на различните специалности. Полезен е и обмена на студенти от други държави. Хубаво ще е ако студенти още по време на следването си участват в различни реални проекти и конкурси, което може да стане реалност след последните разговори с ръководни кадри от ЛАГ-София. Разбира се винаги могат да се отправят препоръки, но най-важното е студентите сами да преследват целите и мечтите си.
 3. Коя сфера от необятното поле на урбанизма си избрал и защо?– Първоначално се занимавах основно с градоустройствени задачи – обемно пространствено проучване на градски център, архитектурно-художествено оформление на площади, градски дизайн, благоустройства, ПУП. След майчинството реших да предизвикам себе си с нови начинания и участвах в конкурс за асистентско място към катедра „Градоустройство“ при УАСГ, който спечелих. Сега освен преподавателската дейност, участвам в колективи, които разработват Задания за ОУП, ОУП и ОУПО и ИПГВР. Естествено не оставям и задачите свързани с обемно-пространствено и архитектурно-художествено оформление на площади.
 4. Разкажи ни за това как се реализираш в момента като професионалист?– Преподавател в УАСГ, Проектант и Консултант на свободна практика.
 5. Срещаш ли трудности в работата?– Неотменно, но те са част от предизвикателствата на професията и преодоляването им води до голямо удовлетворение от трудовата дейност.
 6. Как виждаш развитието на урбанизма в бъдеще? Ще има ли според теб по-голямо поле за професионална реализация? – Бъдещето на урбанизма е светло и необятно. Възможностите за реализация са големи, както в ниските нива на планиране – ПУП, така и във високите нива на планиране – ОУП, ИПГВР, както и на най-високите нива стратегии, концепции и схеми за развитие.
 7. Знаеш ли каква е средната заплата на един урбанист в България и какво да очакват завършващите млади урбанисти? – Не, и честно казано никога не съм се интересувала. Парите са средство, а не самоцел. Преди време баща ми ме учеше: „Първо работи за името си, а после то ще работи за теб!“. Никога не се пазаря за хонорари, за мен е важно да си свърша добре работата и когато успея, следващите задачите „не закъсняват“. Така винаги имам работа, което е най-важното за мен.
 8. Според теб кое е най-важното качество, което трябва да притежава един урбанист? – В професионален план качествата, които трябва да притежава урбанистът са много, което е обусловено от комплексния характер на професията. Бих казала, че човек трябва да се фокусира върху личните си положителни качества, които да бъдат негова сила и мотив за успех.
 9. Какво би посъветвал младите студенти урбанисти? Има ли формула за успех? – Бих ги посъветвала да са много взискателни както към себе си и към нас преподаватели. Да четат много странична литература, да пътуват при всеки удобен момент. Формулата за успех се корени в същността на човек. Ако имаш желание да вършиш нещата по възможно най-добрия начин и да даваш 100% от себе си успехът неимоверно ще те сполети.
 10. И накрая – кой е любимият ти град и защо? – Нямам любим град. Любимият ми град е този, в който съм с моето семейство – съпругът ми и двете ни прекрасни деца. Щом съм с тях мога да намеря положителното във всяко едно място и да го припозная като дом и като любимо.

 

Остави коментар...