„Аз, урбанистът“. Интервю със Соня Григорова


12084825_10207407354495674_1726920401_oРУБРИКА АЗ – УРБАНИСТЪТ

 

 1.Работиш ли по специалността си и от колко време? Лесно и бързо ли си намери работа по специалността?

Работя по специалността си от 2 години, започнах малко преди да придобия бакалавърска степен по урбанизъм. След проведен преддипломен стаж бях поканена на работа и в този смисъл – не, намирането на работа не беше трудно.

  1. Какво според теб, след като си се запознала отблизо с работата в тази професия, смяташ че може да обогати образованието по урбанизъм?

Винаги съм смятала, че основната роля на образованието е да изгради у студентите подход към професионалните задачи, с които ще се сблъскат, култура на работа и начин на мислене. В това отношение, бакалавърската и магистърската програми по урбанизъм в УАСГ дават много. Мисля, че би било полезно студентите да имат възможност за избор на специализация. Това ще позволи в горните курсове на обучение да се акцентира върху уменията, необходими за реализация в избраното направление, защото те се различават в зависимост от това дали става въпрос за дизайн на публично пространство или стратегия за развитие на регион.

  1. Коя сфера от необятното поле на урбанизма си избрала и защо?

Занимавам се както със стратегическо планиране на национално, регионално и областно ниво, така и с териториално устройство на конкретни общини. Определено регионалното ниво на планиране ми е по-интересно, но не изключвам възможността в даден момент да се „спусна“ на локално ниво и да се занимавам с градски дизайн.

  1. Разкажи ни за това как се реализираш в момента като професионалист?

Работя в Националния център за териториално развитие. За скромния си професионален стаж съм била част от екипи, разработващи концепции за пространствено планиране, общи устройствени планове, интегрирани планове за градското възстановяване и развитие, няколко научно-изследователски задачи и др. Един от последните проекти, в които участвах беше Целенасочената инвестиционната програма за развитие на най-изоставащите региони на страната – много отговорна задача и голямо предизвикателство, не само поради кратките срокове.

  1. Срещаш ли трудности в работата?

Не бих казала, че срещам трудности, но в началото на професионалния ти път почти всяка задача, с която се захванеш ти е за първи път, което си е предизвикателство.

  1. Как виждаш развитието на урбанизма в бъдеще? Ще има ли според теб по-голямо поле за професионална реализация?

Напълно съм убедена, че възможностите за професионална реализация пред урбанистите ще се увеличават. Да вземем за пример дискусията около оставката на бившия главен архитект на Столична община и избора на негов наследник. Макар инициирана от професионалната общност, тя е доказателство за нарастващите изисквания на всички нас към средата, в която живеем, а ролята на урбанистите в създаването и управлението на тази среда не е под въпрос. От друга страна, наблюдаваме задълбочаващи се процеси на обезлюдяване на цели региони от страната и намирането на вярната, но и реалистична политика за адресиране на предизвикателствата, свързани с това е друга, съвършено различна сфера, в която урбанистите също могат да бъдат много полезни.

  1. Знаеш ли каква е средната заплата на един урбанист в България и какво да очакват завършващите млади урбанисти?

Не знам каква е средната заплата на един урбанист, но наблюденията ми върху стартовата заплата на младите колеги са, че тя не е много висока или поне не толкова, колкото на всички би ни се искало. Факторите за това са многобройни, но аз все си мисля, че ако човек е постоянен и върши качествено работата си, то желаното финансово възнаграждение е не само логичен, но и неизбежен резултат.

  1. Според теб кое е най-важното качество, което трябва да притежава един урбанист?

Любопитството. Независимо от натрупания опит, стремежът към нови знания не трябва да спира. Най-пагубното нещо за един професионалист е да повярва, че е научил всичко и това важи с особена сила в нашата сфера.

  1. Какво би посъветвала младите студенти урбанисти? Има ли формула за успех?

Не знам дали е формула за успех, но за мен най-важно е да следваш собствените си разбирания и винаги да оставаш верен на принципите си. По отношение на образованието, бих посъветвала студентите да извлекат максимума от своите преподаватели по време на престоя си в УАСГ, да се възползват от предлаганите възможности за обмен в чужбина и да участват в колкото се може повече конкурси.

  1. И накрая – кой е любимият ти град и защо?

Любимият ми град е последният посетен. Всеки път, в който съм мислила над отговор на този въпрос в съзнанието ми изниква последното място, на което съм била. Иначе, според мен, качеството на живот в един град е свързано най-вече с възможностите, които той предлага на своите жители да откриват и изразяват себе си.

Остави коментар...