Бургас – поглед отвътре*


Бургаски архитект разказва за градоустройственото развитие на родния си град след Освобождението
Помага му неговият внук, урб. Деян Симеонов

Името на архитект Деви Симеонов, популярно сред обществеността и професионалните среди, се свързва с реализацията на редица обществени и жилищни сгради, но преди всичко с приноса му в градоустройството на гр. Бургас. Днес арх. Симеонов се е заел с нелеката задача да проучи, събере и систематизира всички съхранени до сега данни за изграждането и развитието на град Бургас, за един сто годишен период – след Освобождението, от 1878 г. до 1978 г. Неговото желание е така подготвената информация да бъде сведена до знанието на всеки интересуващ се, като това стане или чрез увлекателен разказ или чрез тематични справки.

През 1992 г., арх. Деви Симеонов, вече пенсионер, започва проучване на фамилиите на неговите родители и на съпругата му Мери Минчева Кашерова (Симеонова). Така той получава достъп и личен фонд в Държавен архив, където започва да разширява кръгозора на своите проучвания – от родоизследване, през документиране на професионалната си кариера, до цялостното архитектурно-градоустройствено развитие на гр. Бургас, след Освобождението.
Резултатът от цялостното изследване е документ, в който са посочени по-важни градообразуващи фактори и събития, случили се в гр. Бургас, през периода 1878-1978 г. Цялото изложение е представено хронологически, в оригиналния му вид, така както е било описано в протоколите от заседанията на Бургаските власти, с кратък коментар от арх. Симеонов, там където е сметнал за необходимо. В друг, последващ набор от документи, са събрани всички по-интересни публикации, свързани с изграждането на град Бургас и отразени в известни вестници в града, от 1934 г. до 1975 г. Поради големия обем на материалите, за по-лесна работа с тях, арх. Деви Симеонов е съставил „Тематичен указател и пътеводител”, чрез който всеки заинтересуван лесно може да открие информацията, която го интересува – тематично и хронологически.
След завършването на този труд, пред арх. Д. Симеонов се е появило ново предизвикателство – да предостави събраната информация до по-широк кръг от хора, извън професионалните среди.
Така се е зародил проектът „Бургас – поглед отвътре”, реализиран до този момент в две книги, и подготовка на трета.
–         Първата книга обхваща по-общи теми, като разказва за
историческото развитие на по-значими, големи обекти, от обществено и национално значение. Информацията тук е представена под формата на увлекателен разказ, съпътстван и от снимков материал;
–         Втората книга разказва за Градоустройственото развитие на гр.
Бургас, с по-широк поглед над извън-селищните територии. Такива по онова време са били и територии, които днес са близо до ЦГЧ, както и повечето жилищни квартали от панелен тип. Тук авторът е представил и частичен поглед над създадения от него „Тематичен указател и пътеводител”, както и биографични данни за личния си и професионален живот;
–         Третата книга в момента е в процес на изработка. Тематично тя ще обхваща развитието на самия гр. Бургас, като се обърне внимание по-дълбоко във вътрешно-градските процеси;
Тук авторите дават шанс на своите читатели сами да посочат коя е темата, която най-много ги вълнува, и самите те да вземат участие в завършването на трилогията.
Важно е да се отбележи, че това не са поредните книги, разказващи за историята на гр. Бургас. В тях читателят има уникалната възможност да се превъплъти в пряк свидетел на развитието на града – да прочете и научи не само какво се е случило, а как и защо се е случило, как и защо се е решило развитието на Бургас да следва точно този път, а не някакъв друг.
Поредицата „Бургас – поглед отвътре” дава шанс на читателите за своеобразно пътуване назад във времето, и запознаване с историческите факти и процеси, как и защо са разсъждавали Бургаските граждани и ръководители за бъдещето на своя роден град.
С участие като редактор на Третата книга, своите първи стъпки в проекта „Бургас – поглед отвътре” ще направи първородният внук на арх. Деви Симеонов.
Урбанист Деян Симеонов е роден на 03.05.1985 г. в гр. Бургас. През 2004 г. завършва ПГСАГ „Кольо Фичето” – гр. Бургас, специалност „Архитектура”. През 2010 г. се дипломира като урбанист-магистър в УАСГ – гр. София. Урб. Деян Симеонов вече има участие в редица градоустройствени проекти, а днес се е заел със задачата да подпомогне и доразвие начинанията на своя дядо, арх. Деви Симеонов.
Какво точно означава това?
Авторите, Д. Симеонов – старши и младши, засега издават единствено, че проектът „Бургас – поглед отвътре” ще продължи да се развива и след приключване на трилогията от книги, ще разшири своя тематичен и хронологически обхват, и ще придобие нов смисъл за града – неговите обитатели и гости.
За новини от първоизточник, всеки заинтересуван може да потърси в новосъздадената група във фейсбук:: http://www.facebook.com/

 

За автора:

Архитект Деви Симеонов е роден на 20.05.1930 г. в гр. Бургас. През 1954 г. е завършил Висш инженеро-строителен институт (ВИСИ – днес УАСГ) в София, специалност „Архитектура”. Има допълнителна специализация, „Ландшафтна архитектура”, във ВИСИ – София, през 1973 г. Дълги години е заемал различни длъжности в Проектантска организация – Бургас. От 1967 г. арх. Д. Симеонов е назначен за началник на отдел „Архитектура и благоустройство”, а след 1 януари 1973 г. – за главен архитект на гр. Бургас.

В професионалната си кариера арх. Д. Симеонов е извършил сам или в колектив, проектирането на редица сгради и градоустройствени обекти.Сред тях са: Културния дом на НХК – Бургас, почивни лагери в Равда и Сунгурларе, административната сграда на Горско стопанство в Поморие, Окръжна станция на горите в с. Граматиково, ЗРП на редица села (сред които Каблешково, Камено, Черноморец, Долно езерово, Крайморие, м.с. Черно море), вилни зони (сред които „Отманлий”), жилищни комплекси („Република”, „Толбухин”, „Славейков”), и градски пространства в Бургас и окръга. Участвал е в изработването на ОГП (ОУП) на гр. Бургас през 1957-61 г., и през 1972 г.; на ЗРП на ЦГЧ на Бургас – 1961 г.; Генералния транспортен план на града през 1972 г.

 

*Автор на статията е урб. Деян Симеонов.

Остави коментар...