Честито на випуск 2012 година!


Честито на всички дипломанти от специалността „Урбанизъм“ (ОКС „Магистър“), които успешно защитиха своите дипломни разработки през януари, а в четвъртък получиха дипломите си на официална церемония проведена в Университета по строителство, архитектура и геодезия.

Резултатите бяха повече от впечатляващи, като признанието за техния отличен труд бяха и множеството награди, които получиха от различни организации, медии и други.

КАБ – РК София връчи награда за урбанизъм на Галина Атанасова за темата „Немоторизиран транспорт в гр. София“, с р-л: гл. ас. д-р арх. М. Ташева-Петрова от катедра „Градоустройство“.

Вестник „Строителство градът“ отличи Борис Михайлов с темата за „Приложение на концепцията Park & Ride в градското пространство (примера на Гент и Бургас), Маги Кирчева за креативния подход при разработването на стратегия за развитие на жк. „Западна фабрика“ и Нина Боева с темата: „Сезонност на туризма по българското черноморие“.

Съюза на Урбанистите в България отличи първенците на випуск 2012 г.: Николай Енчев, Неделчо Иванов и Силвия Чакърова. Също така за успешно разработени дипломни работи бяха наградени с почетни грамоти и Николай Енчев – за цялостен подход при разработката си; Неделчо Иванов – за използване на иновативен инструмент при създаване на трафик модел на град Бургас; Велислава Джамбазова – за задълбочен сравнителен подход по темата „Еврорегион София 2020“; Магдалена Кирчева – за забележителна защита на творческия подход при нейната разработка на стратегия за развитие на кв. „Захарна Фабрика“ и Силвия Чакърова – за предизвикан професионален дебат по темата за преструктурирането и обновяването на жилищни комплекси на примера на жк. Люлин.

Националният център за териториално развитие, в лицето на проф. д-р арх. В. Троева, награди дипломантите Силвия Чакърова, Николай Енчев и Неделчо Иванов за отлични академични резултати.

Проф. д-р арх. Ал. Александров, ръководител на катедра „Градоустройство“ също раздаде награди от името на катедрата и Младия клуб на урбаниста към САБ. Тя бяха за Силвия Чакърова, арх. Жана Стойчева и Михаела Ангелова.

Пожелаваме на всички дипломирани колеги много здраве и късмет в професията и въпреки трудностите да успеят да се съхранят като професионалисти с висок дух и морал! Успех!

Остави коментар...