Честито на завършилите ни колеги – Бакалаври!


Sonya_Grigorova-Bakalavyr

 

На 25-ти, 26-ти и 27-ми юни се проведе лятната сесия на дипломните защити за специалност „Урбанизъм“.  Дипломните работи бяха оценявани от Държавна дипломна комисия в състав: проф. д-р арх. Александър Александров (председател на комисията), проф. д-р арх. Веселина Троева, проф. д-р арх. Боряна Генова, доц. д-р арх. Елена Димитрова, доц. д-р арх. Валери Иванов, доц. д-р арх. Георги Бояров, доц. д-р арх. Минчо Ненчев и ст.н.с. I ст. Стойко Дошеков.

В рамките на 3-дневната сесия бяха успешно защитени 26 проекта на разнообразни теми, разглеждащи актуални урбанистични проблеми. Представените проекти касаеха както локалното, така и регионалното ниво на планиране, а многообразието се допълваше от наличието на теоретико-приложни разработки. В резултат на добре свършената работа, голяма част от студентите получиха отлични оценки – Милена Димитрова, Жан Белев, Миле Крстов, Симеон Луков, Деян Младенов, Михаела Бранкова, Соня Григорова, Весела Чушева, Милена Желязкова, Антония Йорданова, Мария Буюклиева и Антони Танчев.

От името на АСУБ пожелаваме професионални успехи на завършилите ни колеги! На добър час!

Остави коментар...