Допълнитени разяснения за Еразъм „UPWARD“


В отговор на част от въпросите, които бяха отправени до проф. Троева пускаме тази „новина“ с цел поясняване на някои от неяснотите, които може да възникнат при събирането на документите.

  • За документите доказващи владеенето на английски езкик: няма общи изисвания за тях. Само да припомним, че сертификатите издавани от различни фирми важат 2 години, ако след това не е доказано, че продължава да се ползва интензивно.
  • Относно академичната справка: от нея се освобождавам магистрите по урбанизъм, а само дипломата за завършена ОКС „Бакалавър“.
  • Оформлението на портфолиото е въпрос на личен избор и е част от „състезанието“. Дали ще слагате текст, картинки или всякаква друга информация е въпрос, който сами трябва да решите. Важното е то да отразява вашите възможности касаещи темата на програмата (до колкото това е възможно). С оглед на това, че програмата е на английски език е добре и вашето портфолио да е на него.
  • Препоръчително е да отделите нужното внимание на мотивационното писмо (по възможност написано на английски език), защото то може би е най-важния компонент при подбиране на кандидатите.
  • И на последно място, събеседването ще се проведе на анаглийски език, но тематиката му все още е неясна. Така, че пригответе да отговаряте на всякакви въпроси.

Също така може да дискутирате по темата в нашия форум в тази тема.

Остави коментар...