ЕСПОН предлага стаж в звеното си в Люксембург


ЕСПОН търси двама стажанти, който да се присъединят към техния офис в Люксембург. Кандидатите трябва да имат готовност да започнат стажа си през август/септември.

Периода на стажа е 5 месеца и е отворен за всички млади студенти, които са на финалната фаза от тяхното обучение в областите: териториално развитие и планиране, география, регионална икономика, Европеистика, политически науки или други подобни.

Работата е организирана в три етапа, всеки от който има за цел да се справи с ключова област по прилагането на програмата ESPON 2013:

1) програмиране, финансиране, бюджет
2) осъществяване на проекта и координиране
3) пулбикации и анализи

По време на престоя си стажантът ще бъде въвлечен предимно в задачите отнасящи се до последния етап.

Организаторите предлагат, също така и заплащане от 1000 евро на месец за подпомагане на престоя ви в Люксембург.

Повече информация може да видите на адрес: http://www.espon.eu/main/Menu_Programme/VacancyTrainees_May2012.html

Остави коментар...