Стипендии на фондация „Америка за България“


Уникални образователни стипендии и обучителни лидерски семинари в САЩ за талантливи млади българи

Фондация „Америка за България” (ФАБ) и Институт за международно образование (ИМО) (Institute of International Education – IIE) имат удоволствието да представят програмата „Младите лидери на България” (ПМЛБ). Програмата, която се администрира от ИМО и е изцяло финансирана от ФАБ, има за цел да подбере най-талантливите студенти, следващи редовно, бакалавърска степен втора или трета година в акредитиран български университет и да им предложи уникални образователни стипендии и обучителни лидерски семинари в САЩ. Чрез ПМЛБ, Фондация “Америка за България” има за цел да подпомогне не само общественото и икономическо развитие на България, но също така да подобри разбирателството и дългосрочното сътрудничество между млади лидери и професионалисти в САЩ и България.

Програма „Младите лидери на България” предлага два компонента насочени към талантливи български студенти:

1) Компонент „Предприемачество и лидерски умения” – предлага краткосрочно (без кредит) обучение за 30 студетни от всички акредитирани български университети, следващи втора или трета година бакалавърска степен. Пет седмичното интензивно обучение по предприемачество, бизнес и развитие на лидерски умения ще се проведе през периода юли – август, 2011. Участниците ще имат възможността да се обучават във водещи американски бизнес университети и да общуват с местни предприемачи, бизнес лидери, професионалисти и студенти. Компонент „ПЛУ” е проектиран като мини модел на MBA програма, в който участниците ще имат възможност да изработят своите бизнес планове.Избраните участници ще получат пълна стипендия, която изцяло покрива разходите по този компонент. Краен срок за кандидатстване: 3 януари 2011г.

2) Компонент „Едногодишна академична програма в САЩ” предлага едногодишно обучение (без кредити) с пълна стипендия в предварително избрани престижни университети и колежи в САЩ на 20 талантливи български студенти. Програмата е предназначена за студенти от всички български акредитирани университети, следващи втора или трета година бакалавърска степен. Този компонент предлага на талантливите български студенти да получат ценен образователен, културен и личен опит в САЩ. Избраните участници ще получат пълна стипендия, която изцяло ще покрие разходите за обучение, общежитие и пътни по време на академичната 2011/2012 година. В допълнение, участниците ще получават месечна стипендия, която да покрие техните ежедневни разходи. Краен срок за кандидатстване: 15 ноември 2010г

Повече информация относно двата компонента, критерии и необходими документи за кандидатстване може да намерите на интернет страница http://www.iie.org/en/Programs/Bulgarian-Young-Leaders-Program.

Може да се свържете с нас и чрез имейл: bylp@iie.eu

Остави коментар...