Градоустройството: Проблеми и перспективи


Във връзка с честването на

 

Международния ден на урбанизма 8 ноември

 

Катедра „Градоустройство“, АФ на УАСГ и

Националният клуб на урбанистите към САБ

организират

КОНФЕРЕНЦИЯ

на тема

ГРАДОУСТРОЙСТВОТО: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ – III

 

Организаторите канят

практици и теоретици, общински и държавни служители,

преподаватели и студенти

на 11.11.2011 г.  от 13.00 ч. В зала 316 , блок А на УАСГ

Заявки за участие с доклад или изказване се приемат на:

e-mail: conference.urban@gmail.com,

или на тел. 0888797549, 0878205437, 0897960676

до 27.10. 2011 г.

Остави коментар...