Именни стипендии на фондация „Еврика“ за 2014/2015 година


За дванадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи студенти, които ще получават именни стипендии в размер на 2 000 лв. годишно в десет области.

Студентите по урбанизъм могат да кандидатстват в областта Строителство и архитектура за наградата на Кольо Фичето.

Право на кандидатстване за стипендиите на Фондация „ЕВРИКА“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно наименоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от много добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2014/2015 година.

Кандидатите за стипендията трябва да подадат или изпратят във Фондация „ЕВРИКА“ от 01. 09. 2014 г. до 15. 10. 2014 г. следните документи:

1. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА“ и Формуляр по образец (може да го изтеглите от тук);

2. Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2014/2015 година;

3. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други;

4. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” /до 3 страници /.

За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. (02) 9813799; 9815483; 9815181, както и да ползвате адресите: office@evrika.org, grigor@evrika.org и в www.evrika.org.

Остави коментар...