Кандидатстване за студентска мобилност по програма CEEPUS


Програма CEEPUS обхваща университети от централна и източна Европа, в рамките на които студенти, докторанти и преподаватели могат да осъществяват мобилност на принципа на Еразъм.

Чест от програмата е проекта „Мрежа за градски иновации“,който дава възможност да се включат студенти през следващия семестър. Кандидатстването е до 24 октомври 2012 г.

Възможностите за студентите по урбанизъм са:

1. по едно място в Братислава и Виена за магистърската програма (или 4. курс бакалавър);

2. краткосрочна мобилност за докторанти в Прага и Тирана (по 1 място)

Работния език в университетите е английски.

За повече информация се свържете с доц. д-р арх. Елена Димитрова на телефон 02/ 963 02 43 (вътр. 381) или eldim_far@uacg.bg.

Остави коментар...