Международен студентски конкурс „URBAN-PROMOGIOVANI6“


Urban-promogiovani

 

„Urban-promogiovani“ е независимо състезание за всички студенти по целия свят. То се провежда заедно с културното събитие „Urbanpromo“, подкрепяно от Националния университет по урбанизъм (Istituto Nazionale di Urbanistica).

Единадесетото издание ще се проведе в TriennalleofMilan, от 11 до 14 ноември 2014 г.

1. Цел
Състезанието е отворено за студентите от всеки университет по света, изучаващи курсове, свъразни с градския дизайн и планиране. То цели размяната на идеи и повишаването на професионалните умения на бъдещите професионалисти, заети в сферата на градското възстановяване.

2. Език
Всички документи трябва да бъдат на английски език. Проекти, включващи други езици ще бъдат автоматично изключвани.

3. Обект
Предложенията трябва да засягат интегриран и иновативен проект за възстановяване на съществуващо пространство. Трябва да бъде обърнато внимание на това как тази зона контактува със заобикалящата я среда.
Проектното предложение трябва да бъде свързано с някоя от тазгодишните ключови теми на конкурса, които са: градска трансформация, градски маркетинг, интелигентни градове, устойчива енергия, социални жилища.
Изборът на областта може да се извърши в съответствие с конкретния проект на курса.
Насърчава се голямото разнообразие от графики и схеми, както и детайл в мащаб 1:2000.

4. Участие
За да учатват в състезанието студентите трябва да бъдат представени от преподавателя, който води групата, подготвяща проекта за градско възстановяване.
Всеки преподавател може да представи най-много три групи. Всички преложения трябва да бъдат оригинални. Проекти, представяни на предишни издания на конкурса, няма да се вземат под внимание.

Участниците трябва да изпратят следните документи:

  1. Формуляр за участие – попълнената прикачената форма.
  2. Писмо от водещия преподавател на групата, създаваща проекта. (.pdf или .jpg)
  3. Табло размер А0, хоризонтално (.pdf или .jpg).
  4. Лого на проекта (.pdf или .jpg), което ще бъде използвано като икона на уеб сайта, обозначаваща съответния проект. (750x750pixel)

Горепосочените документи трябва да бъдат изпратени до 31 Август 2014 г. (италианско време), на уеб адрес, който скоро ще бъде съобщен на официалната страница на конкурса www.urbanpromo.it.

Всички предложения ще бъдат публикувани на сайта www.urbanpromo.it., в секцията: Urban-promogiovani (свободен достъп).

5. Оценяване
Има две награди – едната ще се основава на онлайн оценяването, а другата на оценката на интернационалното жури. Оценяването ще се състои в два паралелни процеса:

Онлайн гласуване – от 15 септември ще бъде възможно гласуването за най-добрите проекти от всички регистрирани потребители на сайта www.urbanpromo.it. Всеки потребител може да гласува само за един проект. Онлайн оценяването ще бъде затворено на 30 октомври 17 ч. (италианско време). Информация за резултатите от гласуването ще може да се получи до този момент от онлайн оценяването. Проектът, събрал най-голям брой гласове, ще се счита за победител в онлайн гласуването.

Интенационално жури – журито ще се състои от 5 експерта в сферата на градския дизайн и планиране и ще оценява проектните предложения чрез уеб-базирана процедура, давайки оценка от 1 до 5 на всеки проект. Предложението с най-висока оценка ще бъде победителя в оценяването от интернационалното жури.

6. Награди
Победителите ще бъдат публикувани на сайта на Urbanpromo.

Наградите ще се състоят в:

  • 1 място – 1000€, равностойни в книги, които могат да бъдат похарчени като ваучери в уеб-библиотеки + реклама на проекта чрез медийните партьори на Urbanpromo.
  • 2 място – 500€, равностойни в книги, които могат да бъдат похарчени като ваучери в уеб-библиотеки + реклама на проекта чрез медийните партьори на Urbanpromo.

Оценяване от интернационалното жури:

  • 1 място – 1000€, равностойни в книги, които могат да бъдат похарчени като ваучери в уеб-библиотеки + реклама на проекта чрез медийните партьори на Urbanpromo.
  • 2 място – 500€, равностойни в книги, които могат да бъдат похарчени като ваучери в уеб-библиотеки + реклама на проекта чрез медийните партьори на Urbanpromo.

Наградите може да бъдат увеличени, в случай на допълнителни дарения от потенциални спонсори.

Контакти:
За допълнителна информация пишете на имейл: urbanpromogiovani@gmail.com

Координатори:
Daniela Mello, Claudia Trillo

Остави коментар...