Конкурс за есе на тема: Солидарността между поколенията за активен живот на възрастните хора


 

Условия на конкурса:

• Конкурсът е открит за участие на ученици от училищата в община Русе;

• Есетата трябва да носят в себе си послание, свързано със солидарността между поколенията за активен живот на възрастните хора;

• Творбите трябва да бъдат на български език, написани на компютър, във формат .pdf, с обем до 1800 знака /с интервалите/ и да съдържат 5 ключови думи: солидарност, толерантност, поколения, активен живот, възрастни хора;

• Есетата ще бъдат оценявани от комисия, председателствана от г-жа Нели Пигулева, по следните критерии: спазени изисквания на заданието; креативност; оригиналност на творбата; яснота на посланието; завършеност на тезата.

Наградите:

Ще бъдат присъдени следните награди:

– Първа награда – грамота и комплект книги;

– Втора награда – грамота и комплект книги;

– Трета награда – грамота и комплект книги;

– Две поощрителни награди – грамота

Есетата, класирани на първите три места ще бъдат отпечатани в есенното издание на литературния алманах „Брод“, а всички отличени есета – в www.ruseinfo.net

Есета за участие в конкурса ще бъдат приемани на e-mail: za.bulgaria@abv.bg

Краен срок за изпращане на материали – най-късно до 14:30 часа на 15 май 2012 г.

Обявяването на резултатите от конкурса и награждаването на победителите ще се състои през месец юни 2012 година.


Източник: www.ruseinfo.net

Остави коментар...