Краткосрочни стипендии за докторанти в Германия


scholarshipУниверситета Bielefeld дава стипендия /грант/ за докторанти, които искат да прекарат три до четери месеца от докторантурата си в Германия. Стипендията представлява 800 евро на месец като по време на престоя е осигурена работна станция за студента. Допълнително към това университета покрива е пътните разноски.

Крайните дати за кандидатстване са: 15 юни за зимен семестър и 15 януари за летен семестър

Повече за стипендията и необходимите документи, може да разберете на официалния сайт: www.uni-bielefeld.de/

Остави коментар...