Курс за комплексно обучение по „Опазване, управление и популяризиране на културното наследство в историческите градове” – ІІ част


От 13 до 23 март 2012 година ще се проведе Вторият модул на Курса за комплексно обучение по „Опазване, управление и популяризиране на културното наследство в историческите градове“, организиран от Норвежко-българския център за градска археология в рамките на Проекта BG-0041 „Античният стадион на Филипопол – опазване, рехабилитация и градско обновяване“.

Първият модул на курса беше проведен през ноември-декември 2011.

Вторият модул ще се проведе отново в сградата на Областна Администрация Пловдив.

Лекторите са изтъкнати специалисти от България и Норвегия в различни професионални сфери, имащи отношение към темата на курса.

В края на всеки от двата модула на курса участниците получават сертификати за успешното му завършване и ще представят своите работи в специална изложба.

1. Изисквания към кандидатите

Кандидатите могат да са студенти или специалисти в областта на археологията, архитектурата, журналистиката, мениджмънта, правото, педагогиката и туризма, които проявяват професионален интерес към опазването на културното наследство в историческите градове.

Желаещите да вземат участие във втория модул на курса трябва да попълнят Формуляр за кандидатстване и даго изпратят до 10 март на посочения в него адрес.

2. Селекция

Кандидатурите, отговарящи на горните условия, ще бъдат утвърждавани до запълване на лимита от 30 курсисти.

Ползването на английски език е предимство (но не е задължително).

Утвърдените кандидати ще бъдат уведомени с писмо.

3. Условия, при които се провежда курсът

Курсът е безплатен.

Всички разходи по пребиваването на участниците са изцяло за тяхна сметка.

Областна Администрация Пловдив осигурява безплатна квартира на първите 10 (по реда на получаване на заявките) кандидати, отговарящи на посочените изисквания.

Повече информация за проекта може да намерите на официалния сайт на Античния стадион: www.antichen-stadion-plovdiv.bg

Остави коментар...