Лекция на тема „Градско и регионално планиране и политики в Швеция“


На 09.05.2013 г. от 17 ч. в зала 316 ще бъде представена на английски език темата „Градско и регионално планиране и политики в Швеция“. Повече информация следва по-долу:

Градска и регионална политика в Швеция

В периода между 6.05. и 16.05., група от 24 студента, обучаващи се в магистърските програми на 2 факултета в Стокхолм посещават София, като част от „теренната“ си практика в областта на градското и регионално планиране и политиката в Европа. Практиката е организиране от катедрата по природна география на Университета в Стокхолм съвместно с Софтпроект, Столична община и катедра „Градоустройство“ при УАСГ.

На 9 май студентите ще изнесат презентации на 6 теми свързани с шведския опит на планиране, като всяка от презентацията ще бъде около 10 мин.

Програма:

Откриване на сесията

1. Шведската система на управление на национално, регионално и локално ниво;

2. Шведските цели в обастта на околната среда и енергията за устойчиво общество;

3. Жилищна политика и развитие;

4. Регионално планиране и развитие;

5. Транспорта в Швеция;

6. ЕС и Швеция

Лекцията е отворена за всички имащи интереси в дадената област.

 

Остави коментар...