Международен конкурс – Urban SOS: граници


Тази година организаторите на конкурса търсят идеи за интегриран дизайн и планиране и инжинерни решения, които са свързани с границите, входните пунктове на държавите. Предложенията трябва да попадат в някоя от следните категории:

– политическа граница

– миграционни и демографски промени

– транснационални дестинации

– променящи се гео-политически условия

Състезанието е отворено за студенти по архитектура, градско и регионално планиране, градски дизайн, ландшафтна архитектура, икономика, околна среда, инженери и сродни дисциплини. Като предложения се приемат, както индивидуално, така е екипно – до 4 човека. Крайния срок за подаване на предложенията е 31 август 2012 г.

За пореден път се дава и награда под формата на дарение на благотворителна организация, НПО или друга структура, която може да реализира идеята ви. Т.е. имате шанса, докато помагате на себе си да помогнете и на останалите!

Условията за участие са кратко описание на предложението (до 250 думи) и презентация в pdf формат до 10 слайда, с минимум 12 pt шрифт, която може да включва изображения и/или текст. Най-важното е територията, по която работите да може да бъде идентифицирана чрез Google Earth. Също така може да се пишат и предложения за организация, която би следвало да реализира проекта, но не е задължително. Целият процес на участие става онлайн на адрес: http://www.urbansos.org/apply/

До финалния етап ще бъдат допуснати 4 или 5 екипа, които ще защитят своите предложения на Международният форум в Шанхай, Китай, през Ноември.

Повече подробности може да прочетете в „брифинга“ или на адрес: www.aecom.com/urbansos

Остави коментар...