Международен студентски конкурс по ГИС


gisТази академична година (2011-2012) студентите изучаващи и разработващи проекти с използване на  ГИС (Географски информационни системи) имат възможност да участват в конкурса на

The Council of European Geodetic Surveyors (http://www.clge.eu/home).

Участниците в конкурса следват да опишат свой проект (индивидуално или екипно) разработван или планиран за разработка в периода 2009 –2012 по следните 3 категории:

  •          Геодезия, Топография
  •          ГИС и Картографиране
  •         Активност на студентите и младите специалисти

Награден фонд: 1000 евро + Покана от спонсорите за участие в международно събитие в Европа

Срок за подаване на проектите: 15 Юли 2012

Проектите получили високи оценки от CLGE могат да бъдат предложени за изпълнение и да получат финансиранe!

Повече информация : http://www.clge.eu/documents/events/Contest_Web_Hanover_v2.2.pdf

Остави коментар...