Младежка визия за развитие на България


 

10859623_10205669322879443_1718405290_n

Фотограф: урб. Димитър Андонов

На 01.12.2014 г., за трета поредна година, се проведе инициативата на Президента на Република България „Младежка визия за развитие на България“. Домакин на тазгодишното издание беше Медицински университет – Плевен, който през 2014 г. празнува 40 години от създаването си. Инициативата „Младежка визия за развитие“ има за цел да въвлече в процеса на вземане на решения младите хора в България и по-специално абсолвентите, постигнали най-високи академични резултати и придобили с отличие висшето си образование през съответната година. Събитието бе официално открито от Президента Росен Плевнелиев, а след проведените разговори, държавният глава поздрави лично абсолвентите.

Основната тема, която абсолвентите обсъждаха беше „Европейският и евроатлантическият избор на България и пътят й на развитие в резултат на този избор“. Дискусиите бяха структурирани по групи, съответстващи на съветите в президентската администрация и модерирани лично от секретарите им. Предмет на обсъждане на всеки съвет беше специфична подтема, съобразена с ресора му. Съветът по регионално развитие и инфраструктура заседава по темата „Кохезионната политика като инструмент за преодоляване на различията в социално-икономическото развитие на регионите в контекста на членството на България в ЕС“. С нескрито задоволство искаме да ви съобщим, че четирима колеги урбанисти взеха участие в инициативата и по-специално в Съвета по регионално развитие – двама магистри (Димитър Андонов и Пламен Апостолов) и двама бакалаври (Калоян Карамитов и Соня Григорова). В рамките на дискусията, бяха поставени и обсъдени важни въпроси като значението на транспортната инфраструктура за подобряване на свързаността между регионите и балансираното териториално развитие, необходимостта от затвърждаване на регионалното ниво на планиране чрез обособяване на междинна административно-териториална единица, оползотворяването на специфичните местни ресурси с оглед създаване на икономическа активност и заетост в регионите, ГИС като средство за осигуряване на достъп до информация относно наличните ресурси в регионите и по-ефективното им използване. Участниците се обединиха около тезата, че кохезионната политика е важен инструмент за постигане на балансирано регионално развитие и въпреки някои спорни моменти, които поражда, извлечените от нея ползи зависят от нас.

Ние от АСУБ пожелаваме успех на нашите колеги и се надяваме, че ще срещаме все повече урбанисти на подобни събития, защото това е пътят към утвърждаване на специалността ни в обществото.

Автор: Соня Григорова

Остави коментар...