Участвайте в конкурс за облагодродяване на градската среда в София


Благодарение на фондация „Моят град“, гражданите могат да участват в процеса за подобряване на градската среда в българските градове. Мисията на фондацията е свързана с активни социални действия и изпълнение на устойчиви проекти, които са финансирани единствено от дарения.

На 01.02.2014 г. фондация „Моят град“ открива конкурс за набиране на проекти за облагородяване на градската среда в гр. София. Ако имате идея как средата, в която живеем, да се направи по-добра, не се колебайте да участвате! Конкурсът е за всички социално ангажирани граждани и фирми. За да се включите с проект, попълнете формуляра на страницата на „Моят град“. Крайният срок за кандидатстване е 01.03.2014 г. Фондацията ще осигури 50% от средствата за реализиране на проекта, класирал се на първо място.

За повече информация посетете Facebook страницата и сайта на фондация „Моят град“.

 

Остави коментар...