Немски фондации отпускат образователни стипендии


Фондацията допринася за конкурентоспособност и благоденствие на международно ниво за страните от централна и Югоизточна Европа, като по този начин да се постигне политическа стабилност в цяла Европа и близки културни и икономически отношения между Германия и други страни.

Осигуряването на финансова подкрепа на ново присъединените страни и кандидат членките цели стимулиране на жизнеността и динамиката на икономическото и политическото развитие не само на ЕС, но и на отделните държави в него.

За осъществяването на тази цел фондацията ще финансира млади хора, чиито интереси съвпадат с интересите на страната от която идват и се завърнат в родината си веднага след обучението си в Германия.

Повече информация може да разбертете на официалния сайт: www.mummertstiftung.de

Остави коментар...