ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ – ДИСКУСИЯ на тема: Последваща оценка на ОПР на Столична община 2007-2013г. и проект за ОПР за новия програмен период 2014-2020г.


ОПРСТОЛИЧНА ОБЩИНА КАНИ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ГРАЖДАНИ ДА УЧАСТВАТ В ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ– ДИСКУСИЯ, чийто предмет на обсъждане ще бъде:

  • -Последваща оценка на ОПР на СО 2007-2013г.
  • -Проект за План за развитие на Столична община(ОПР на СО) за новия програмен период2014-2020г.
  • -Предварителна оценка на ОПР на СО 2014-2020г.
  • -Общински правила и норми за мониторинг и контрол при прилагане и отчитане изпълнението на ОПР

Форумът ще се състои на 10 май 2014г. от 16.30ч. в залата на Съюза на архитектите в България, София, ул. „Кракра“ №1. Повече информация за събитието и дневния ред можете да видите тук.

Остави коментар...