ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ за ЗЕЛЕН ГРАД


Посолството на Република Франция в България и Столична община имат удоволствието да Ви поканят на форум, посветен на планирането на устойчива градска среда и развитието на мобилността в контекста на стратегическия процес по дефиниране на приоритетите в развитието на столичния град.

Място:

Зала “Славейков” на Френския културен институт в София с адрес пл. “Славейков” 3 

Дати:
29 Май 2017 (от 9:00 до 14:00): Необходимостта от нови приоритети в стартегията за планиране и развитие на градската среда
30 May 2017 (от 9:00  to 13.45 ) : Политиката за обществен транспорт като основен аспект на стрататегията за устойчиво градско развитие

Арх. Здравко Здравков, главен архитект на столицата и г-н Евгени Крусев, заместник-кмет по транспорта, ще представят ще аргументират дали и защо е необходима промяна в системата за планиране на градска среда и приоритетите, на които градското развитие се основава с оглед постигането на по-устойчива и атрактивна жизнена среда сега и в бъдеще, както и инициативите си във връзка с важни въпроси от дневния ред на града: високите сгради, транспортното им и инфраструктурно обезпечаване, подходите за създаване на град за хората, развитието на публичните пространства, необходимостта от внедряване на нови технологични решения за колективната и еко-мобилността.

Водещи специалисти от Франция ще представят примери на Париж и Нант за проактивно планиране, стимулиране на устойчивата мобилност и провеждането на политики на практика, както и инструментите на френските администрации за ангажиране на гражданското участие и създаване на ясни и ефективни правила.

Форумът цели да се превърне в платформа за широк публичен дебат между страните, участващи в изграждането на жизнената среда – граждани, НПО, инвеститори, компании, предлагащи технологични решения и др.

Събитието се провежда в партньорството на Френския културен институт и Съюз на урбанистите в България.

Молим, запознайте се с приложената програма и регистрирайте своето участие чрез следния електронен формуляр:

Остави коментар...