Обществено обсъждане на Интегрирания план на София


Публикуваме поканата за общественото обсъждане на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на София, което ще се проведе на 3ти в УАСГ.

Уважаеми колеги,

 Екипът на Обединение „София XXI“ има удоволствието да Ви покани на предстоящото обществено обсъждане на зоните за въздействие, което ще се проведе на 03.09.2012 г. от 16.30ч. в Аула Максима,УАСГ – София (входът е от ул. „Добри Войников). Материалите с потенциалните зони за въздействие могат да бъдат разгледани на информационните табла пред фоайето на Аулата, както и на уеб страницата на проекта – www.sofiaxxi.eu

Искрено се надяваме, че можем да разчитаме и в бъдеще на Вашето съдействие при разработване на Интегрирания план за градско развитие и възстановяване на гр. София.

Проф. д-р арх. Веселина Троева

Ръководител екип

София XXI

Остави коментар...