Общо събрание на АСУБ за 2019 година


Здравейте, Управителният съвет на Асоциацията на студентите по урбанизъм в България Ви приветства на Общо събрание на Асоциацията на 19.03.2019г. от 18:00 в кабинет 309 (етаж 3), корпус А на Университета по архитектура строителство и геодезия, гр. София. Дневният ред на Общото събрание е:

1. Такси за летен семестър 2019г.
2. Управителен съвет на АСУБ:
2.1 Забележки към работата на УС
2.2 Избор на нов УС
2.3 Изготвяне на документация за промяна в обстоятелствата
3. URBAN SOFTWARE 2019
4. Идеи за организация на събития ит АСУБ
4.1 Планиране във времето за реализацията на идеите
5. Изготвяне на правилник за вътрешния ред/ етичен кодекс на АСУБ
6. Създаване на работни групи по точки 2, 3, 4, 5.
За избор на нов Управителен съвет могат да кандидатстват всички членове на АСУБ, приети до 18.03.2019г. Чувствайте се поканени за участие в дейността на Асоциацията.

Остави коментар...