Платформа за открити семинари


На 29-ти септември от 18:00 ч. в сградата на Националния Център за Териториално развитие на ул. „Алабин“ 16-20, ет. 7, ще се проведе първата лекция и семинар от поредицата „Платформа за открити семинари“, съвместна инициатива на Съюза на урбанистите в България/СУБ/ и АСУБ. Темата на лекцията е: „Принципи на стратегическото планиране в България. Управление и връзка с устройственото планиране.“ Гост-лектор е арх. Стефан Стайнов.

Формата на този и бъдещите семинари ще бъде: 30 мин. лекция и 45 мин. за въпроси и отговори. Лекциите са насочени, както към членове на двете организации (СУБ и АСУБ), така и към всички заинтересовани в сферата на урбанизма.

Целта на лекциите и семинарите е да се предизвика по-широк дебат по въпросите, свързани с регионално и градско планиране, които да намерят своя отзвук в обществото, повишаване на възможностите за транс-дисциплинарен диалог между различните експерти, представяне на научни и приложни разработки, които могат да бъдат определяни като „добри практики“ и обогатяване на урбанистичната култура, както на младите специалисти и студенти, така и на обществото като цяло.

Препоръчваме Ви предварително да си подготвите въпроси, за да се спести време по време на дискусията.

 

Остави коментар...