Покана на участие в конференцията „Пространствено планиране: проблеми и перспективи – IV“


Уважаеми колеги,

Катедра „Градоустройство“ АФ на УАСГ, Асоциацията на студентите по урбанизъм и Съюза на урбанистите в България организират КОНФЕРЕНЦИЯ на тема „ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ – IV“.

Организаторите канят практици и теоретици, общински и държавни служители, преподаватели и студенти на 22.05.2013 г. от 09.00 ч. в зала 316 , блок А на УАСГ.

Заявки за участие с доклад или изказване се приемат на: e-mail: conference.urban@gmail.com, или на тел. 0888797549, 0897960676 до 13.05. 2013 г.

Катедра Градоустройство

 

 

Остави коментар...